dimarts, 13 d’abril de 2010

Estils


La proposta consistia en representar una mateixa imatge segons l'estil propi de diferents moviments artístics. D'entrada calia començar dibuixant un autoretrat tenint en compte aspectes com:
  • el gest, l'expressió del rostre, la forma dels ulls, del nas, de la boca, les proporcions i com plasmar el volum d'un rostre que no es pla en un dibuix tot utilitzant el llapis, o sigui entendre què és el clar-obscur.
Una vegada dibuixat l'autoretrat venia l'hora de pintar, d'entendre i provar de trobar el color propi de la pell, d'emprar el color amb tota la seva puresa i intensitat a la manera dels pintors fauvistes, de descompondre i traduir en formes geomètriques la forma del rostre i el fons a la manera dels cubistes, o d'imaginar-lo com potser ho ferien els surrealistes.


  • En el segon dibuix, ja pintat, se'ls proposava intentar trobar els colors propis de la seva pell, els diferents matisos segons si està il·luminada o en penombra,... el to dels ulls, dels llavis...
  • En el tercer, ens imaginàvem que érem fauvistes, i ens preguntàvem com utilitzar els colors, quins emprar per les zones il·luminades i quins en les zones més fosques...


  • El quart seria un treball cubista.
  • I el cinquè l'han representat imaginant-lo surrealista.

Aquí podeu veure la majoria dels treballs realitzats