dissabte, 13 d’abril de 2013

Animals - escultures

Partint d'un globus inflat i amb l'ajuda de paper de diari, cinta de pintor i cola d'empaperar.... Amb vàries dosis d'imaginació, alguns apunts i esbossos previs i el pertinent treball de documentació i després arremangar-se la bata, només cal tenir ganes d'empastifar-se i pastar. Els resultats, després d'uns dies de laboriosa dedicació poden sorprendre.