dimecres, 22 de gener de 2014

Dibuix del Natural

Quan es dibuixa cal tenir en compte i valorar aspectes com la forma, el contorn i els espais negatius que es generen en el diàleg entre el fons i la figura.
Aquest recull d'imatges, dels treballs proposats als alumnes de 4t d'ESO, són fruit de la cerca i la comprensió d'aquests espais i del diàleg entre fons i figura. En el procés de dibuixar i de retruc de comprendre les formes i les relacions que s'estableixen entre elles, cal no descuidar, precisament aquells espais buits que, malgrat percebre's com a buits, ajuden a configurar les formes.

dissabte, 4 de gener de 2014

Punt i línia

Aquest ha esdevingut un clàssic: La línia i el punt com a elements que configuren formes, estructures i espais. Una línia i un punt que en funció del material emprat, de la intencionalitat amb que es traça i de l'expressivitat que, des de la pròpia personalitat, se li atorga esdevenen elements clau del llenguatge visual i element fonamentals del Dibuix i de la imatge.

En el primer trimestre de cada segon curs de la ESO i parem especial atenció, d'entrada treballant de manera aïllada cada un d'aquests elements, és a dir per una banda el punt i per l'altra la línia i finalment de manera conjunta com a elements per interpretar una obra d'art o un artista en particular; aquest any Gustav Klimt.


La Línia
Punt - Línia i Collage. Interpretant l'obra de Gustav Klimt