dimarts, 28 d’abril de 2015

Introducció al Color

Amb els alumnes de 1r de la ESO estem treballant el color tot utilitzant sobretot les pintures acríliques. D'aquesta manera amb els colors primaris ( groc, magenta i blau cian) juntament amb el blanc i el negre, estem experimentant i coneixent com obtenir una amplia gamma de colors i matisos tot fent barreges. Estem, també, educant la vista per percebre aquest matisos i de retruc ser capaços d'anomenar-los i si cal tornar a reproduir-los. Així mateix ens estem familiaritzant amb conceptes com ara: tons harmònics o contrastats, i termes com: matís, to, saturació i valor.

Una petita mostra dels treballs fets:


  • Diferents portades i fragments del catàleg de colors. En aquesta proposta els alumnes havien de fer per una banda, un recull de fragments de colors que s'havien de buscar en diaris, revistes,...., i per l'altre dissenyar una portada pel seu catàleg. La portada, dissenyada a partir de formes geomètriques, s'havia de pintar en una gamma de tons harmònics, excepte figures puntuals ( unes cinc) que calia pintar de colors contrastats.
  • Una altre de les propostes consistia en fer tres escales cromàtiques, cada una de les quals s'havia de pintar seguint unes directrius concretes. La primera escala s'havia de pintar partint d'un color primari i arribar a un altre color primari, d'aquesta manera si el color de partida era el blau i el d'arribada el groc, els colors intermitjos serien els verds foscos, verds i finalment els verds clars. La segona era una escala de grisos, que gradualment avança del blanc fins al negre. Finalment en la darrera treballàvem el concepte de valor cromàtic i així barrejant un color amb el blanc s'obtenien tons de valor alt (clars) i en canvi al barrejar-lo amb el negre matisos de valor més baix.